Nabízíme komplexní účetní služby

s námi už účetnictví nemusí být jen nutné zlo

Vedení účetnictví 

nabízíme komplexní účetní služby se zaměřením především na malé a střední podniky. O naše klienty se staráme individuálně vždy podle jejich potřeb, a to tak, abychom dosáhly jejich maximální spokojenosti, každé podnikání má totiž svá specifika. Jako odborné účetní se také staráme o daňovou optimalizaci, naším cílem je maximální možné snížení daňové zátěže.

Vedení daňové evidence 

daňová evidence je určena pro fyzické osoby, které mají příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a současně nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Na základě rozsahu a druhu Vašeho podnikání Vám můžeme daňovou evidenci zpracovávat pravidelně v průběhu roku, nebo pouze 1x ročně zpracovat daňové přiznání.

Účetnictví neziskových organizací 

zajišťujeme taktéž vedení účetnictví pro neziskové organizace, tj. pro účetní jednotky, jejichž hlavním předmětem není podnikání a vztahují se na ně zvláštní právní předpisy, jedná se zejména o:

- spolky podle občanského zákoníku

- obecně prospěšné společnosti

- zájmová sdružení právnických osob

- společenství vlastníků jednotek

- a jiné účetní jednotky, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání

Zpracování daňových přiznání 

- přiznání k dani z příjmu právnických osob

- přiznání k dani z příjmu fyzických osob, včetně   sestavení přehledu pro OSSZ a zdravotní           pojišťovnu

- přiznání k dani z přidané hodnoty

- přiznání k dani silniční

Zpracování mzdové agendy 

nabízíme kompletní zpracování mezd a personalistiky. Zajistíme pro Vás jak pravidelný měsíční výpočet mezd, tak i nárazový např. pro brigádníky, či sezónní zaměstnance. V rámci mzdové agendy za Vás zajistíme veškerou komunikaci s úřady, především s příslušnou správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami.

- zpracování a výpočet mzdy (HPP, DPP, DPČ)

- personalistika

- přihlášení/ odhlášení zaměstnance na OSSZ a zdravotní pojišťovně

- přihlášení/ odhlášení organizace

- příprava ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob

- příprava podkladů pro kontrolu na OSSZ nebo zdravotní pojišťovnu, a její provedení

Zpracování statistických výkazů 

v případě výzvy od ČSÚ za Vás vyplníme a odešleme požadované statistické výkazy.

Zastupování na úřadech 

v případě potřeby Vás na základě plné moci zastoupíme úřadech.

a další...

zvládneme toho mnohem více, stačí nás kontaktovat a domluvit se :)