Co si můžu odečíst v daňovém přiznání?

14.01.2017

Rok se s rokem sešel a už je to zase tady, daňové přiznání. Pokud jste klikli na tento článek, pravděpodobně se vás týká ta milá povinnost poprat se s růžovým formulářem. Nezoufejte. Nakonec se může i to zlé v dobré obrátit, a stejně jako v pohádce, může finanční úřad dát pytel zlatých vám a ne vy jemu. Pojďme se spolu podívat na to, co všechno si můžeme v přiznání odečíst, abychom si snížili daň.

Odčitatelné položky

V zákoně o daních z příjmů je najdete pod §15 jako nezdanitelné části základu daně. V praxi se vlastně jedná o vaše výdaje, které jste vynaložili na některý z níže popsaných účelů, a o tyto výdaje si můžete snížit základ daně, což je ta částka, ze které se počítá 15% z příjmů.

Dary - jinak řečeno bezúplatná plnění, jejichž hodnota dosáhne za zdaňovací období 2% ze základu daně anebo alespoň 1000Kč. V úhrnu lze ale odečíst max. 15% ze základu daně. Jedná se o dary, které jste poskytli na nějaké veřejně prospěšné účely, ty jsou přesně definované v §15 odst. 1.. Aby jste si je mohli uplatnit, budete od dané instituce, kterou jste obdarovali, potřebovat tzv. potvrzení o daru.

Pozor, za bezúplatné plnění na zdravotnické účely se považuje také odběr krve, pokud vám za něj nebyla poskytnuta finanční úhrada nákladů s ním spojeným, tedy s výjimkou cestovních nákladů. Odběr krve se oceňuje částkou 2000Kč. Pokud jste darovali dokonce nějaký orgán, můžete si od základu daně odečíst částku 20 000Kč.

Úroky z úvěrů - zákon umožňuje odečíst si od základu daně zaplacené úroky, ale pouze pokud se jedná o úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo o úroky z hypotečního úvěru poskytnutého bankou. Druh úvěru je jasně stanovený, pokud jste si vzali běžný spotřebitelský úvěr, a použili ho na účely bydlení, máte bohužel smůlu a úroky z něj si neuplatníte.

Další podmínkou je, že se bude jednat o úvěr na financování bytových potřeb, přičemž v předmětu koupě by jste měli bydlet buď vy sami, případně vás manžel, potomek, rodič nebo prarodič. Úroky si nemůžete odečíst, pokud pořizujete nemovitost pro účely nájmu, nebo pokud chcete prostory využít k činnosti, ze které vám bude plynout příjem ze samostatné činnosti. Přesnou specifikaci toho, co všechno se dle zákona rozumí bytovými potřebami najdete pod §15 odst. 3.

Celková částka úroků nesmí překročit limit 300 000Kč za rok, přičemž pokud jste platili úroky pouze po část roku, nemůžete si za měsíc odečíst víc než jednu dvanáctinu této částky za každý měsíc placení úroků.

Penzijní pojištění - od základu daně si můžete odečíst zaplacený příspěvek na penzijní pojištění, penzijní připojištění a nebo na doplňkové penzijní spoření. Maximálně si však můžete odečíst částku 12 000Kč, přičemž od částky zaplacených příspěvků za rok se odečítá také 12 000Kč. Aby nedošlo k omylu, uvedu alespoň dva příklady:

Za předchozí rok jste zaplatili na příspěvcích 24000Kč: 24 000 - 12 000 = 12 000Kč (max. částka kterou lze uplatnit)

Za předchozí rok jste zaplatili na příspěvcích 7 000Kč: 7 000 - 12 000 = 0Kč (v tomto případě si nemůžete uplatnit nic)

Zjednodušeně řečeno, aby jste si mohli odečíst "penzijko", museli by jste si za rok zaplatit více než 12 000Kč na příspěvcích. Naopak, pokud jste zaplatili více než 24 000Kč, dosáhli jste maxima, a uplatnit si můžete 12 000Kč.

Přesné podmínky smlouvy najdete v §15 ods. 5..

Životní pojištění - od základu daně si můžete odečíst zaplacené pojistné na vaše soukromé životní pojištění a to v maximální výši 12 000Kč (pozn.: na rozdíl od penzijního pojištění od zaplacené částky už nic neodečítáte). Pojištění musí samozřejmě splňovat veškeré požadavky stanovené v zákoně (§15 ods.6), např. možnost vybrat si naspořené peníze je až po dosažení 60 let věku. Pokud máte vícero pojistných smluv, je možné toto pojistné sčítat.

Členské příspěvky - konkrétně tedy zaplacené členské příspěvky odborové organizaci, která obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců je možné odečíst do částky 1,5% zdanitelných příjmů do §6, nejvýše ale do částky 3 000Kč za zdaňovací období.

Vzdělávání - od základu daně je taktéž možno odečíst si úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pokud tedy byly hrazeny vámi, a ne zaměstnavatelem. Úhradu si lze odečíst do výše 10 000Kč, u poplatníků se zdravotním postižením je částka o něco vyšší.

Slevy na dani

Toto jsou "slevy", které se odečítají přímo od výsledné daně. Přímo vám tedy snižují daňovou povinnost. Jejich přesný popis a výši částek najdete pod §35ba a následujících zákona o daních z příjmů. Pro přehled uvádím seznam těch nejčastějších slev:

Sleva na poplatníka - základní sleva ve výši 24 840Kč

Sleva na manžela/manželku - ve výši 24 840Kč, platí na manžela/manželku žijící ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem za zdaňovací období vyšší než 68 000Kč. V případě, že se jedná o člověka s průkazem ZTP/P se částka slevy zvyšuje na dvojnásobek.

Základní sleva na invaliditu - ve výši 2 520Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně.

Rozšířená sleva na invaliditu - ve výši 5 040Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

Sleva na držitele průkazu ZTP/P - ve výši 16 140Kč.

Sleva na studenta - ve výši 4 020Kč, platí pro poplatníka, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, a to až do dovršení věku 26 let, u doktorského studia až do dovršení věku 28 let. Prokazuje se potvrzením o studiu, které vydá příslušná škola.

Sleva za umístění dítěte §35bb - odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení (tj. mateřské škole, nebo dětské skupině). Slevu lze uplatnit maximálně do výše minimální mzdy (v roce 2016 to bylo 9 900Kč). Vyživované dítě musí žít s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

Daňové zvýhodnění §35c

Oproti slevám na dani je u daňového zvýhodnění rozdíl v tom, že u daňového zvýhodnění lze dosáhnout i tzv. daňového bonusu. To znamená, že vám finanční úřad nejen vrátí zálohy na dani, ale navíc vám ještě nějaké peníze zaplatí (bonus lze uplatnit od 100Kč do 60 300Kč za rok). Daňové zvýhodnění se uplatňuje pouze na vyživované děti žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, a to v těchto sumách:

1. dítě částka 13 404Kč

2. dítě částka 17 004Kč

3. dítě a každé další 20 604Kč (pozor platí ale max. do výše 60 300Kč)

Tak to by byl stručný výčet možností, díky kterým si můžete snížit daň. Pokud se do daňového přiznání pustíte sami, ověřte si v zákoně, zda si opravdu můžete odpočet uplatnit, některé podmínky jsou totiž velmi specifické, a není to ani v mých magických silách je vtěsnit do krátkého článku. K většině odpočtů a slev budete dokonce muset doložit "potvrzení," protože finanční úřad není až tak důvěřivý, jak by se mohlo zdát. Většina institucí je ale dneska už vydává zcela automaticky a začátkem roku je najdete ve své poštovní schránce. Potvrzení pak vložíte do přiznání jako přílohu. 

Jestli si se svým přiznáním nebudete vědět rady, obratťe se na nás. My vás určitě ve štychu nenecháme! :) A pokud přece jenom máte pevné nervy, na serveru finanční správy najdete dokonce interaktivní formulář, který vám může usnadnit práci.

Autor: Ing. Eliška Tatarková